تبلیغات
تمام ناتمام من - After The Rain
After The Rain

Whatever your cross, whatever your pain,
There will always be sunshine after the rain
Perhaps you may stumble, perhaps even fall,
But God's always ready to answer your call

He knows every heartache, sees every tear,
A word from His lips can calm every fear
Your sorrows may linger throughout the night,
But suddenly vanish at dawn's early light

The Savior is waiting somewhere above,
To give you His grace and send you His love
Whatever your cross, whatever your pain,
God always sends rainbows after the rain

نوشته شده توسط : تنهادر دوشنبه 18 تیر 1386 و ساعت 02:07 ق.ظ نظر ها () || [لینك مطلب]

نوشته های پیشین

خدا کسی است که ...
راز دل
با مرگ زندگی كن و با زندگی بمیر
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
جادو
فوت و فن عشق
ناز نشسته با طرب
یادداشت های گم شده
اگر عشق نبود
اشتباه فرشتگان
از یک دوست دیگر
عهد آدم
از یک دوست
ارزش انسان
پنجره