تبلیغات
تمام ناتمام من - All I Have
All I Have


Oh, It's Now Or Never-It's No Empty Way
I Will Stay Forever-Babe, What Can I Say?
I Miss You Like Crazy-Where Did You Sleep Last Night?
Nobody Knows You Baby-Please Stay Here By My Side.

And All I Have And All I Need And All I Want Is You Tonight
And All I See And All I Feel Is Just Holding You So Tight
All I Miss And All I Dream And All I Want Is Your Sweet Love
And All I Know And All I Say Is That I Can't Get Enough


My Love Is Getting Stronger-My Love Is Here To Stay
I Can't Wait No Longer-Baby, Make My Day
Oh, Tonight I'm Lonely-So Lonely Without you
Know That You The Only And That My Heart Is True


All I Missed, It's You
Wherever I Go-I Miss You
And I Need You

Modern Talking Lyrics


نوشته شده توسط : تنهادر دوشنبه 18 تیر 1386 و ساعت 02:07 ق.ظ نظر ها () || [لینك مطلب]

نوشته های پیشین

خدا کسی است که ...
راز دل
با مرگ زندگی كن و با زندگی بمیر
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
جادو
فوت و فن عشق
ناز نشسته با طرب
یادداشت های گم شده
اگر عشق نبود
اشتباه فرشتگان
از یک دوست دیگر
عهد آدم
از یک دوست
ارزش انسان
پنجره