تبلیغات
تمام ناتمام من - Just close your eyes
Just close your eyes

Did I ever ever told you
That I miss you every night
And I cannot find my sleep, girl
If I cannot hold you tight
Did I tell you when you left me
There's no sun up in the sky
And I cried so many times girl
Oh just Like a broken toy
Oh I cannot stand the pain girl
It was over, I can see
And now you told me lady, there's a chance for you and me

Just close your eyes (close your eyes) - And stay with me
There is a place - where I wanna be with you
Just close your eyes (close your eyes) - take me in your heart
I will love you pretty baby, if you try a start

Did I ever ever told you
That I dreamt of you last night
Is there anything I can do
'Cause I wanna hold you tight
Did I tell you I was dying
When you turned away from me
Took away my sweet sweet heaven
And I lost my destiny
Oh I cannot stand the pain girl
It is over, I can see
And now you tell me baby, there's a second chance for me

Just close your eyes (close your eyes) - And stay with me
There is a place - where I wanna be with you
Just close your eyes (close your eyes) - take me in your heart
I will love you pretty baby, if you try a start

Modern Talking Lyrics


نوشته شده توسط : تنهادر دوشنبه 18 تیر 1386 و ساعت 02:07 ق.ظ نظر ها () || [لینك مطلب]

نوشته های پیشین

خدا کسی است که ...
راز دل
با مرگ زندگی كن و با زندگی بمیر
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
جادو
فوت و فن عشق
ناز نشسته با طرب
یادداشت های گم شده
اگر عشق نبود
اشتباه فرشتگان
از یک دوست دیگر
عهد آدم
از یک دوست
ارزش انسان
پنجره