تبلیغات
تمام ناتمام من - یادداشت های گم شده
یادداشت های گم شده

پس کجاست؟

چند بار

خرت و پرت های کیف باد کرده را

زیر و رو کنم:

 

پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار

کارت های اعتبار

 

کارت های دعوت عروسی و عزا

قبض های آب و برق و غیره و کذا

 

برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده

رو نوشت بخشنامه های طبق قاعده

 

نامه های رسمی و تعارفی

نامه های مستقیم و محرمانه ی معرفی

 

برگه ی رسید قسط های وام

قسط های تا همیشه ناتمام ...

 

پس کجاست؟

چند بار

جیب های پاره پوره را

پشت و رو کنم:

 

چند تا بلیط تا شده

چند اسکناس کهنه و مچاله

چند سکه ی سیاه

صورت خرید خواروبار

صورت خرید جنس های خانگی ...

 

پس کجاست؟

یادداشتهای درد جاودانگی؟

شعر از قیصر امین پور


نوشته شده توسط : تنهادر سه شنبه 2 مهر 1387 و ساعت 04:09 ق.ظ نظر ها () || [لینك مطلب]

نوشته های پیشین

خدا کسی است که ...
راز دل
با مرگ زندگی كن و با زندگی بمیر
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
جادو
فوت و فن عشق
ناز نشسته با طرب
یادداشت های گم شده
اگر عشق نبود
اشتباه فرشتگان
از یک دوست دیگر
عهد آدم
از یک دوست
ارزش انسان
پنجره